Persondatapolitik

Persondata og privatlivspolitik 

Senest opdateret den 21/10-2021 

Her kan du læse om vores behandling af dine personoplysninger og dine rettigheder i forbindelse med brug af produkter og tjenester fra We Serve You ApS, i det videre benævnte vi eller os. 

Vi behandler de oplysninger, du giver os eller vi indsamler om dig, i overensstemmelse med gældende regler. Vi har til hensigt, at dine oplysninger skal behandles med respekt for oplysningernes fortrolighed og for dit privatliv. 

We Serve You ApS, CVR: 27913962, er dataansvarlig for de personoplysninger, som tilkommer virksomheden i behandling af forhold om vores kunder og deres medarbejdere. 

Denne politik om beskyttelse af personlige oplysninger er gældende for alle forretningsprocesser og for alle hjemmesider, domæner, mobile løsninger, cloud-tjenester under ejerskab af We Serve You ApS.  

Servicespecifikke vilkår kan findes i vores Generelle salgs- og servicevilkår, databehandleraftale eller tilsvarende oplysninger for den pågældende specifikke serviceydelse. 

Kontaktoplysninger: 

We Serve You ApS 
Valhalvej 4
8230 Åbyhøj 
Telefon +45 81223040 
E-mail: info@wsy.dk 
CVR: 27913962 

Tjenesteydelser omfattet af denne politik 

Denne politik gælder for alle personer, kunder, virksomheder/organisationer som samhandler med We Serve You ApS, eller for dig som interagerer med os via vores hjemmeside eller SOME kanaler.  

Accept af denne politik 

Hvis du eller den virksomhed du repræsenterer, benytter vores produkter og tjenester, eller interagerer på vores hjemmesider, accepterer du denne persondatapolitik og vores cookiepolitik. 

Indsamling af persondata 

Oplysninger, du giver til os 

Vi indsamler personlige oplysninger i form af navn, e-mailadresse, organisation / virksomhed og telefonnummer (kontaktoplysninger), når du opretter dig som kunde hos os, kontakter os via vores hjemmeside, Facebookside, LinkedIn side eller lader dig oprette som kunde via en af vores medarbejdere. 

Vi kan bruge dine oplysninger, herunder din mailadresse og telefonnummer til at kontakte dig vedr. indgåede aftaler, oplyse dig om vores tjenester og eventuelle nye funktioner, som kan have din interesse. 

Personlige oplysninger er alle slags informationer, der i et eller andet omfang kan henføres til dig. Når du benytter vores website indsamler og behandler vi en række sådanne informationer. Det sker f.eks. ved alm. tilgang af indhold, hvis du tilmelder dig vores nyhedsbrev, ”Synes godt om” vores sider på sociale medier eller indlæg på sociale medier, udfylder oplysninger i felter ”Bliv kontaktet af os”, eller kontakter os via en kontakt-formular på vores hjemmesider eller via telefon. 

Vi anvender kun din e-mail etc. til markedsføring, hvis vi har fået dit udtrykkelige forudgående samtykke hertil. 

Brug af tjenester 

Vi logger brugsdata, når du besøger eller på anden måde bruger vores tjenester, herunder vores websteder og tjenester, f.eks. når du ser eller klikker på et dokument eller foretager en søgning. Vi anvender logins, cookies, enhedsoplysninger og internetprotokoladresser (“IP-adresser”) til at identificere dig og logge din brug. 

Vi indsamler ikke personoplysninger om dig fra tredjemand. Dog indsamler vi informationer via vores cookies. Læs mere om vores cookiepolitik. 

Vores tjenester er dynamiske, og vi opdaterer ofte vores tjenester med nye funktioner, der kan kræve indsamling af nye oplysninger. Hvis vi indsamler nye personoplysninger eller bruger dine personoplysninger til andre formål, vil vi give dig besked, og vi vil i det omfang, at det er relevant, også foretage ændringer i denne persondatapolitik. 

Brug af persondata 

Vi bruger dine personoplysninger til at levere, understøtte og udvikle vores tjenester, for at leve op til det aftaleforhold vi har med dig eller den organisation/virksomhed du repræsenterer. 

Dine personoplysninger videregives ikke til tredjemand medmindre, at du selv udtrykkeligt har samtykket hertil, eller vi mener det er påkrævet ved lov, eller for at beskytte dig, din sikkerhed og dine rettigheder. 

Vi bruger en række underleverandører, som assisterer os i at udbyde vores tjenester. Disse underleverandører kan få adgang til dine informationer, men udelukkende med det formål at bistå os i at udbyde vores tjenester.  

Ønsker du at vide mere om vores underleverandører er du velkommen til at kontakte os herom på info@wsy.dk  

Overholdelse af loven 

Vi må dele dine personoplysninger med offentlige og retslige myndigheder, hvis dansk og EU-lov påbyder os det. Eksempelvis, hvis vi mener, at det er nødvendigt for at overholde EU’s Databeskyttelsesforordning eller hvis vi bliver bekendte med, at du bruger vores tjenester til at bryde loven. 

Opbevaring af persondata 

Vi gemmer dine personoplysninger så længe vi har et aktivt aftaleforhold med dig/din organisation. 

Når aftaleforholdet er ophørt, gemmer vi dine personoplysninger så længe vi er forpligtet hertil efter gældende lovgivning med længere virkningsret, herunder f.eks. bogføringsloven. 

Sikkerhed 

Vi har truffet tekniske og organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger for at beskytte dine persondata mod tab, misbrug, offentliggørelse eller uautoriseret adgang. Vores sikkerhedsforanstaltninger bliver løbende revideret i takt med den tekniske udvikling. 

Vores software og data hostes alene hos cloud-udbydere inden for EU, når dette er nødvendigt for at overholde GDPR.  

Dine rettigheder 

Personer, som vi behandler oplysninger om (registrerede), har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder. Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os. 

Anmodninger vedrørende dine rettigheder, der er åbenbart grundløse eller overdrevne – især fordi de gentages – kan afvises, eller Virksomheden kan opkræve et rimeligt gebyr for at besvare anmodningen. 

Retten til indsigt. Du har ret til at få indsigt i de personoplysninger, som vi behandler om dig, herunder med visse undtagelser at modtage kopi af personoplysningerne, jf. databeskyttelsesforordningens artikel 15. 

Du har som registreret desuden ret til at få oplysning om formålet med behandlingen, kategorier af personoplysninger, modtagere, tidsrummet og kilden til personoplysninger, hvilket er oplyst ovenfor. 

Som registreret har du endvidere ret til at få oplysning om dine øvrige rettigheder, jf. nedenfor. 

Ret til berigtigelse. Du har ret til at anmode om at få urigtige oplysninger om sig selv berigtiget eller opdateret. Det kan bl.a. ske ved, at du retter henvendelse og angiver, hvilken oplysning, der ønskes berigtiget eller opdateret. 

Ret til sletning. I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige sletning indtræffer. 

Ret til begrænsning af behandling. Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du i et konkret tilfælde har ret til at få begrænset behandlingen, må Virksomheden fremover kun behandle de pågældende personoplysninger – bortset fra opbevaring heraf – med dit samtykke, med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person. 

Ret til transmission af personoplysninger. Du har i visse tilfælde ret til at modtage personoplysninger om dig selv – som du har indgivet til os – i et almindeligt anvendt og maskinlæsbart format, ligesom du har ret til at få transmitteret disse personoplysninger til en anden dataansvarlig. 

Ret til indsigelse. Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod en ellers lovlig behandling af dine personoplysninger af grunde, der vedrører en særlig situation hos dig. Det er en forudsætning, at behandlingen er baseret på databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra e eller f. 

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder på www.datatilsynet.dk. 

Klage til Datatilsynet 

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.